ایاشما از استرس یا مشکلات دیگری مانند افسردگی یا اظطراب رنج میبرید؟

کلاس کنترل استرس به شما کمک میکند که با استفاده از جدید ترین تکنیکهای درمانی بتوانید با این مشکلات برخورد کنید.

کلاس کنترل استرس یک برنامه شش هفته ای هست که هر جلسه به مدت یکونیم ساعت میباشد. در طی کلاس شما با توجه به صحبتهای متخصص یکسری تکنیکهای جدید را یادگیری خواهید کرد. این کلاسها جنبه بحثی ندارند و فقط با استفاده از تصاویر از طریق متخصص ارائه خواهند شد. آگر شما مایلید که در این کلاسها شرکت کنید لطفا با شماره زیر تماس بر قرار کنید.

Morteza: 07909253317
or
Touchstone IAPT: 0113 2163000
Download leaflet